Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego Lubuski FILAR 2020 Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A. Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie powstała w 1991 roku, działa jako wyspecjalizowana firma doradztwa gospodarczego oraz propaguje politykę i inicjatywy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez świadczenie usług w zakresie doradztwa, a także wspierania finansowego przedsiębiorców m.in. poprzez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Fundusz od początku swojej działalności udzielił ponad tysiąc pożyczek na łączną kwotę 92 mln zł, przyczyniając się do utworzenia 1003 nowych miejsc pracy.

Główna siedziba funduszu znajduje się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie-Słupcu, woj. dolnośląskie.

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

 

Copyright © 2019 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński